PINUS

Tachtig soorten op het Noordelijk halfrond. Naalden meestal in bundels van twee, drie of 5 naalden. De meeste Pinussen zijn zeer harsrijk. Mexico is echt het land van deze bomen, ongeveer de helft komt voor in Mexico en Centraal Amerika. Jesse P. Perry heeft vanaf 1949 studie gemaakt van deze bomen, zie zijn boek The Pines of Mexico and Central America. ISBN 0-88192-174-2. In het Pinetum staan 50 soorten.

Foto's